Odpowiedzi

2009-12-03T14:08:29+01:00
V=108km/h=108 x 1000/3600=30,24m/s
s=800m
a=0,5m/s²
Vk=?
s=Vk²-V²/2a
2as=Vk²-V²
Vk²=2as+V
Vk=√2as+V
Vk=√2x0.5x800+30,24
Vk=√830,24≈29m/s
odp. Pociąg wjedzie na stację z prędkością 29m/s