Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T11:27:37+01:00
Starożytnym Egiptem rządził faraon – najwyższy władca. Typ ustroju to monarchia despotyczna, dlatego też faraon miał nieograniczoną władzę nad swoim ludem. Wyższą warstwą społeczną byli kapłani, którzy często posiadali dużą wiedzę, oraz urzędnicy – właściciele ziemscy, służący czasem radą faraonowi. Kapłanom również zdarzało się wpływać na decyzje królewskie. Przebywali w świątyniach, do których przyłączano duże obszary ziemi. Niższe szczeble drabiny społecznej zasiedlali chłopi, uprawiający ziemię i wykonujący wszelkie prace w państwie. Uważa się, że Egipt swoją potęgę zawdzięcza głównie chłopom, ponieważ to oni pracowali przy budowie kanałów, wznoszeniu piramid i świątyń. Najniżej znajdowali się niewolnicy, służący głównie w domach urzędników i w pałacu faraona. W Egipcie wyznawano kult wielu bogów, do najważniejszych należeli Re, Horus, Ozyrys, Amon, Izyda. Pierwsze wieki panowania faraonów stanowiły przygotowanie do wprowadzonej później władzy despotycznej – podczas okresu Starego Państwa władca był już monarchą absolutnym. Traktowany przez poddanych jak bóstwo (nazywał się synem boga Re) rządził każdą sferą życia ludzi, podejmował wszelkie decyzje, czasami tylko posiłkując się radą zaufanych doradców. Kolejne wieki przyniosły znaczne umocnienie się pozycji faraona, czego wyznacznikiem stały się piramidy – wielkie grobowce, w których rozległe korytarze tworzyły labirynty nie do przebycia. Po pierwszym okresie przejściowym, kiedy władza faraonów nieco osłabła, miało miejsce Średnie Państwo. W tym czasie nastąpiła centralizacja państwa i największy rozkwit monarchii despotycznej. Drugi okres przejściowy przyniósł zmiany w strukturze społecznej, a następnie rozpoczął się okres Nowego Państwa. Władza faraonów po raz kolejny uległa osłabieniu, ponieważ do głosu dochodzili kapłani. Po pewnym czasie nastąpiło utworzenie się dwóch niezależnych państw, a w końcu Egipt został podbity przez Rzymian.