Zad.1

Wyrażenia 2√12 - √27 można zapisać w postaci:

A. 3½
B. 3⁻¹
C. 2×3½
D. 2×3⁻½

Zad. 2

Połowa liczby a jest równa 50% liczby b. Wynika stąd, że:

A. ab>0
B. a>b
C. a-b=0
D. a/b = 0 (a w liczniku b w mianowniku, nie miałem jak tego napisać)

Zad. 3
Suma liczb 0,(9) i 0,1(2) jest równa:

A.²¹/₉₀
B. ¹⁰¹/₉₀
C. ³/₉₀
D. ¹¹/₉

Zad. 4

Wyrażenie x³-6x²+9x można zapisać:

A. x(x+3)²
B. x(x-3)(x+3)
C. x(x-3)²
D. (x²-3)²


UWAGA .. Do każdej odpowiedzi muszę mieć OBLICZENIE .. dlaczego akurat tak a nie inaczej

2

Odpowiedzi

2009-12-03T12:03:09+01:00
Zad.1]2√12-√27=2×2√3-√9×3=4√3-3√3=√3=3 do potęgi ½,,,odp.a jest dobra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.2]a=0,5b→ab>0,,odp.a jest dobra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.3]0,(9)=1,,,a 0,1(2)=11/90,czyli suma=1+11/90=11/9,odp.d jest dobra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.4]odp c jest dobra bo wyciągasz x przed nawias i masz:x(x²-6x+9)=x(x-3)²
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T12:35:49+01:00
Zad.1

2√12 - √27 =4√3-3√3=√3=3 do pot 1/2

tu chyba A jesli jest tam napisane 3 do pot 1/2
Zad. 2

Połowa liczby a jest równa 50% liczby b. Wynika stąd, że:
1/2a=50%b
1/2a=1/2b
a=b
a-b=0 zatem C.

Zad. 3
Suma liczb 0,(9) i 0,1(2) jest równa:
0,(9)=1
0,1(2)=11/90
1+11/90=1 i 11/90=101/90 zatem B


Zad. 4

x³-6x²+9x =x(x²-6x+9)=x(x-3)²zatem C

2 3 2