Zad 1. Uzupełnij i oblicz :
a) 3\4 liczby 24:
b) 5\4 liczby 15:
c) 3\7 liczby 21:
d) 1 i 1\3 liczby 36:
zad 2.
Dwie trzecie drogi o długości 120 km ma nawierzchnię asfaltową.Ile to kilometrów?
zad 3.
Ile wolałbyś dostać: 1/3 kwoty 480 zł czy 3\2 kwoty 120 zł? Podkreśl odpowiedź.
Zad 4.
1\3 *15=
3\4 * 60=
3\4 *100=
1 i 1\4 * 1000=

Proszę o szybką odpowiedź a i jeszcze proszę w wszystkich zadaniach o Obliczenia

3

Odpowiedzi

2009-12-03T12:27:59+01:00
Zad 1.
a) 3\4 * 24 = 18
b) 5\4 * 15 = 75\4 =18¾
c) 3\7 * 21 = 9
d) 1 i 1\3 * 36 = 48

zad. 2
2\3*120km=80km

zad. 3
1\3*480zł=160zł
3\2*120=180zł
Ja wolałbym 180zł ;p

Zad 4.
1\3 *15=5
3\4 * 60=45
3\4 *100=75
1 i 1\4 * 1000=1250
4 3 4
2009-12-03T12:29:26+01:00
Zad 1. Uzupełnij i oblicz :
a) 3\4 liczby 24: 3/4 *24 = 72/4 = 18
b) 5\4 liczby 15: 5/4 *15 = 75/4 = 18,75
c) 3\7 liczby 21: 3/7 *21 = 63/7 = 9
d) 1 i 1\3 liczby 36: 4/3 *36 = 144/3= 48
zad 2.
Dwie trzecie drogi o długości 120 km ma nawierzchnię asfaltową.Ile to kilometrów?

2/3 *120km = 240/3 km = 80 km drogi asfaltowej

zad 3.
Ile wolałbyś dostać: 1/3 kwoty 480 zł czy 3\2 kwoty 120 zł? Podkreśl odpowiedź.

1/3 *480zł= 480/3 zł =160zł
3/2 *120zł = 360/2zł = 180zł

wolałabym dostać 3/2 kwoty 120zł,czyli 180zł
Zad 4.
1\3 *15= 15/3=5
3\4 * 60= 180/4=45
3\4 *100= 300/4 = 75
1 i 1\4 * 1000= 5/4 *1000 =5000/4=1250
7 4 7
2009-12-03T16:34:14+01:00
Zad.1
a) 3/4 * 24 =(24*3)/4=18
b) 5/4 * 15 =(5*15)/4=18 3/4
c) 3/7 * 21 =(3*21)/7=9
d) 1 1/3 * 36 = 4/3 * 36 =(4*36)/3=36

zad.2
2/3 * 120 = (2*120)/3=80
Jest to 80 km.

zad.3
1/3 * 480 = 160zł
3/2 * 120 = 180zł
Wolałabym dostać 3/2 z kwoty 120zł.

zad.4
1\3 * 15 = 5
3\4 * 60 = 45
3\4 * 100 = 75
1 i 1\4 * 1000 = 5/4 * 1000 = 1250
2 3 2