Odpowiedzi

2009-12-03T13:12:28+01:00
Jaka moc
powinien miec silnik
pojazdu o masie 1000 kg aby na drodze
60 m pojazd
osiągnął prędkość 54 km/h?

Dane: Szukane: Wzór:
m=1000kg P=? P=W/t
s=60m
V=54km/h=15m/s
Obliczenia:
V=s/t
t=s/V=60m/15m/s=4s

P=W/t=F*s/t=m*a*s/t=m*V*s/t²=1000kg*15m/s*60m/16s²=
=225*250 W=56,25kW
Odp. Moc silnika wynosi 56,25 kW.