Odpowiedzi

2009-12-03T13:20:14+01:00
4/3:2=4/3*1/2=2/3
8/5:16=8/5*1/16=1/10
9/7:12=9/7*1/12=3/28
2 1/7:10=15/7*1/10=3/14
3 1/3:5=10/3*1/5=2/3
5 3/5:12=28/5*1/12=7/15

zad.8
2/5:3/10=2/5*10/3=4/3=1i1/3
5/6:15/9=5/6*9/15=3/6=1/2
8/15:4/5=8/15*5/4=2/3
2 7/9:2 1/3=25/9:7/3=25/9*3/7=25/21=1i4/21
1 2/3:2 5/6=5/3:17/6=5/3*6/17=10/17
4:2 2/5=4/1:12/5=4/1*5/12=5/3=1i2/3
6 1/8:7=49/8:7/1=49/8*1/7=7/8
50 4 50
2009-12-03T13:20:40+01:00
Oblicz i skróć
4/3:2,=²₃
8/5:16,=¹₁₀
9/7:12,=⁹₈₄
2 1/7:10,=¹₇₀
3 1/3:5,=¹₁₅
5 3/5:12=⁵³₆₀

Oblicz(pamiętaj o możliwości
skracania)
2/5:3/10,=2²₂
5/6:15/9,=¹₂
8/15:4/5,=²₃
2 7/9:2 1/3,=²⁷₆₃=³₇
1 2/3:2 5/6,=²⁴₂₅
4:2 2/5,=²⁰₂₂
6 1/8:7=1⁵₅₆
3 2 3
2009-12-03T14:02:38+01:00
⁴/₃:2=⁴/₃*¹/₂=⁴/₆=²/₃podz(2)4;2=2 6;2=3
⁸/₅:16=⁸/₅*¹/₁₆=⁸/₈₀=¹/₁₀podz(8)8;8=1 80;8=10
⁹/₇:12=⁹/₇*¹/₁₂=⁹/₈₄=³/₂₈podz(3)9;3=3 84;3=28
2¹/₇:10=¹⁵/₇*¹/₁₀=¹⁵/₇₀=³/₁₄podz(5)15;5=3 70;5=14
3¹/₃:5=¹⁰/₃*¹/₅=¹⁰/₁₅=²/₃podz(5)10;5=2 15;5=3
³/₅:12=³/₅*¹/₁₂=³/₆₀=¹/₂₀podz(3)3;3=1 60;3=20
zad8
²/₅:³/₁₀=²/₅*¹⁰/₃=²⁰/₁₅=1⁵/₁₅=1¹/₃
⁵/₆:¹⁵/₉=⁵/₆*⁹/₁₅=⁴⁵/₉₀=¹/₂ podz.(45)45:45=1 90:45=2
⁸/₁₅:⁴/₅=⁸/₁₅*⁵/₄=⁴⁰/₆₀=²/₃podz.(20)40:20=2 60:20=3
2⁷/₉:2¹/₃=²⁵/₉:⁷/₃=²⁵/₉*³/₇=⁷⁵/₆₃=1¹²/₆₃=1⁴/₂₁
1²/₃:2⁵/₆=⁵/₃:¹⁷/₆=⁵/₃*⁶/₁₇=³⁰/₅₁=¹⁰/₁₇podz.(3) 30:3=10 51:3=17
4:2²/₅=4:¹²/₅=4*⁵/₁₂=²⁰/₁₂=1⁸/₁₂=1²/₃
6¹/₈:7=⁴⁹/₈*¹/₇=⁴⁹/₅₆=⁷/₈ podzielnik (7) 49:7=7 56:7=8
4 3 4