Przedział A jest zbiorem tych liczb rzeczywistych których odległość na osi liczbowej od liczby 4 jest mniejsza od 2 a przedział B est zbiorem tych liczb których odległość od liczby 2 jest mniejsz od 4.Wyznacz część wspólną oraz sumę przedziałów Ai B

1

Odpowiedzi

2009-12-03T13:37:09+01:00
A: {x, x∈R dla 4-2<x<4+2}
4-2<x<4+2
2<x<6
A: x∈(2;6)

B:{x, x∈R dla 2-4<x<2+4}
2-4<x<2+4
-2<x<6
B: x∈(-2;6)

Oś w załączniku
A U B= (-2;6)
A n B= (2;6)
1 5 1