Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • sarC
  • Rozwiązujący
2009-12-03T14:23:10+01:00
Rafa zbudowana jest z tysięcy żyjątek z rodziny anemonów – polipów, a także innych organizmów rafotwórczych m.in. mszywiołów, mięczaków, otwornic i glonów, tworzących podwodny wał lub grzbiet. Polipy tworzą szkielety wapienne, które można łatwo oddzielić od reszty ciała zwierzęcia. Podczas rozmnażania polipów, rafa rozrasta się wszerz i w górę. Polipy połączone są ze sobą przy pomocy powrozu z żywych tkanek, co przyczynia się do wzmocnienia struktury. Wodorosty wapienne, które wyglądają jak czerwone kłębki waty, są ważnymi elementami tworzącymi rafę. Produkują one wapień, który umacnia rafę. Inne wodorosty żyjące właściwie na zboczu rafy, wytwarzają pewien rodzaj "zaprawy murarskiej". W ten sposób wspólnota tworzy potężną strukturę, na której tylko na nielicznych niezamieszkanych częściach szkieletów wapiennych żyją koralowce.

Podstawa tego zespołu tworzą oczywiście koralowce, do których przyłączają się, zwłaszcza po brzegach, zarośla glonów osiadłych utworzonych z zielenic, brunatnic i krasnorostów, oraz występujące w ogromnej ilości jednokomórkowe glony wapienne. Ale podstawa ta jest tak atrakcyjna dla wielu innych organizmów zwierzęcych, że każda rafa staje się w zasadzie terenem najbardziej urozmaiconego życia.

11 4 11
2009-12-03T14:31:05+01:00
Rafa koralowa jest podwodną skałą lub grzbietem skalnym zbudowanym ze szkieletów organizmów morskich. Tworzą ją również inne organizmy rafotwórcze, takie jak mięczaki, otwornice oraz glony.
8 3 8
2009-12-03T15:48:08+01:00
Stworzona z małych organizmów np.mszywiołów, mięczaków, otwornic i glonów, tworzących podwodny wał lub grzbiet. Polipy tworzą szkielety wapienne, które można łatwo oddzielić od reszty ciała zwierzęcia. Podczas rozmnażania polipów, rafa rozrasta się wszerz i w górę. Polipy połączone są ze sobą przy pomocy powrozu z żywych tkanek, co przyczynia się do wzmocnienia struktury. Wodorosty wapienne, które wyglądają jak czerwone kłębki waty, są ważnymi elementami tworzącymi rafę. Produkują one wapień, który umacnia rafę.
10 3 10