Odpowiedzi

  • Grel
  • Początkujący
2009-12-03T14:44:06+01:00
2U=5+V
2V = 2+U

2U-V=5 | *2
2V-U=2

4u-2v=10
2V-U=2
--------------------------
3U=12
U=4

2*4=5+V
8-5=V
V=3
2009-12-03T14:46:00+01:00
2U=5+V
2V=2+U

2U=5+V
V=1+1/2U

2U=5+ 1 + 1/2U
V=1+0,5U

1,5U=6
V=1+0,5U

U=4
V= 1+2

U=4
V=3
2009-12-03T14:46:42+01:00
2U - 5 = V
2 ( 2U-5) = 2+U

V= 2U-5
4U-10=2+U

V= 2U-5
4U-U=2+10

V=2U-5
3U=12 /:3

U=4
V= 8-5

U=4
V=3