Odpowiedzi

2009-12-03T14:53:32+01:00
V=72 km/h
Scałkowita= 8 x 3km = 24km
V=s/t
t=s/V
t= 24km / 72 km/h = 1/3 h
Tcałk.=1/3 h + 7 minut = 27/60 h

Vśr= Scalk / Tcalk. = 24 / 27/60 = 53 1/3 km/h ≈ 53,3 km/h

Odp. Średnia szybkość metra wynosi 53⅓ km/h