Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5m/s działając siła o wartości 400N.Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2 godzin?


Koń ciągnie wóz działając siłą o stałej wartości 300N. W czasie 1 godziny wykonał on pracę 2160kJ.Ile wynosi średnia prędkość konia i wozu?

Ciało podniesione z powierzchni ziemi na wysokość 80 cm wykonuje prtzytym pracę równą 120J.Ile wynosi masa tego ciała?

2

Odpowiedzi

2009-06-03T21:52:40+02:00
Potrzebne informacje:
praca W=Fs gdzie F-sila s-droga
moc P=W/t=Fs/t=F*(s/t)=F*V gdzie V-predkoasc

Rozwiaznia
Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5m/s działając siła o wartości 400N.Jaką pracę wykona ten koń w czasie 2 godzin?

Dane
V=1,5m/s
F=400N
t=7200s
W=?

P=W/t----->W=P*t=F*V*t
W=400*1,5*7200=4320000[J]=4320kJ
-------------------------------------------------------------------------------
Koń ciągnie wóz działając siłą o stałej wartości 300N. W czasie 1 godziny wykonał on pracę 2160kJ.Ile wynosi średnia prędkość konia i wozu?
F=300N
t=3600s
W= 2160kJ= 2160000J
V=?
wzor jak w/w
W=F*V*t--->V=W/(Ft)=2160000/(300*3600)=2m/s
-----------------------------------------------------------------------

Ciało podniesione z powierzchni ziemi na wysokość 80 cm wykonuje prtzytym pracę równą 120J.Ile wynosi masa tego ciała?

Dane:
s=0,8m
W=120J
m=?

F=mg
W=F*s=mgs
m=W/(gs)=120/(9,81*0,8)=15,3kg

pozdrawiam

26 4 26
2009-06-03T21:56:44+02:00
1. v=1,5m/s
F=400N
t=2h=2*60*60=7200s
s=v*t
W=F*s
W=F*v*t
W=400*1,5*7200
W=4 320 000J
W=4 320 kJ

2.
F=300N
t=1h=3600s
W=2160kJ
v=?
W=F*s -> s=W/F
v=s/t
v=(W/F)/t
v=(2160000/300)/3600
v=2 m/s

3.
h=80cm=0,8m
W=120J
g=10 m/s2
m=?
praca = energii uzyskanej potencjalnej
W=mgh -> m=W/(g*h)
m=120/(10*0,8)
m=120/8
m=15 kg
17 1 17