Odpowiedzi

  • 0scar
  • Moderator Beta Tester
2016-08-28T20:13:47+02:00
Zrobione ✓ 

▸BUDOWA ORAZ FUNKCJE KOMÓRKI ROŚLINNEJ

ŚCIANA KOMÓRKOWA
Jest umiejscowiona zawsze po zewnętrznej stronie BŁONY KOMÓRKOWEJ. To ona nadaje komórce KSZTAŁT. Jest odpowiedzialna za OCHRONĘ przed różnymi czynnikami. Uczestniczy w transporcie H₂O Jest zaporą dla DROBNOUSTROJÓW. Jej składnikiem budulcowym jest CELULOZA zbudowany z bardziej skomplikowanych struktur.
BŁONA KOMÓRKOWA
Jej główną funkcją jest kontrola PRZEPŁYWU SUBSTANCJI do oraz z komórki. Jednocześnie ODBIERA sygnały z otoczenia. Ważnym określeniem jest tutaj SELEKTYWNA PRZEPUSZCZALNOŚĆ.
JĄDRO KOMÓRKOWE
Jest odpowiedzialne za kopiowanie oraz przekazanie DNA dla komórek potomnych. Odpowiada za powstanie RYBOSOMÓW. Jest 'szefem' = kontroluje przebieg większości procesów życiowych w komórce.
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA SZORSTKA
Jest prosto mówiąc odpowiedzialna za BIAŁKA. (ŁĄCZENIA, MODYFIKACJE ORAZ TRANSPORT)
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA GŁADKA
Ta natomiast jest odpowiedzialna za TŁUSZCZE.
WAKUOLE
Są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowego poziomu TURGORU. Jednocześnie odpowiadają za NISZCZENIE starzejących się struktur. Przede wszystkim odpowiadają za TRAWIENIE WEW. KOMÓRK. (POKARM + ZNISZCZONE ORGANELLA)
RYBOSOMY
Struktury odpowiedzialne za SYNTEZĘ BIAŁEK.
APARAT GOLGIEGO
Jest zbudowany z wielu CYSTERN. Jego praca jest ściśle powiązana z SIATECZKĄ ŚRÓDPLAZMATYCZNĄ. Jego funkcją jest modyfikowanie BIAŁEK i TŁUSZCZÓW - dalszemu ich sortowaniu, pakowaniu i przenoszeniu do miejsca wykorzystania.
MITOCHONDRIUM
To właśnie w tym miejscu zachodzi proces katoboliczny, jakim jest ODDYCHANIE KOMÓRKOWE.
CYTOZOL
KOLOID zbudowany z H₂O, substancji odżywczych, struktur białkowych, które tworzą CYTOSZKIELET. Jest po prostu środowiskiem reakcji bio-chemicznych. Jest również pośrednikiem podczas transportu (wewnątrz oraz zewnątrz) komórkowego.
CHLOROPLAST
Jeden z PLASTYDÓW. Odpowiedzialny za proces FOTOSYNTEZY = organizacja energii.
PEROKSYSOMY
Pęcherzyki o drobnych rozmiarach zawierające enzymy odpowiedzialne za reakcje łączenia i utleniania oraz NIWELACJI szkodliwości niektórych substancji.


BUDOWA ORAZ FUNKCJE KOMÓRKI ZWIERZĘCEJ

BŁONA KOMÓRKOWA
Oddziela komórkę od całego środowiska zewnętrznego. Jej główną funkcją jest kontrola PRZEPŁYWU SUBSTANCJI do oraz z komórki. Jednocześnie ODBIERA sygnały z otoczenia.
JĄDRO KOMÓRKOWE
Jest odpowiedzialne za kopiowanie oraz przekazanie DNA dla komórek potomnych. Odpowiada za powstanie RYBOSOMÓW. Jest 'szefem' = kontroluje przebieg większości procesów życiowych w komórce.
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA SZORSTKA
Jest prosto mówiąc odpowiedzialna za BIAŁKA. (ŁĄCZENIA, MODYFIKACJE ORAZ TRANSPORT)
SIATECZKA ŚRÓDPLAZMATYCZNA GŁADKA
Ta natomiast jest odpowiedzialna za TŁUSZCZE.
LIZOSOMY
U komórki zwierzęcej pełnią funkcję WAKUOLI. (patrz wyżej)
RYBOSOMY
Struktury odpowiedzialne za SYNTEZĘ BIAŁEK.
APARAT GOLGIEGO
Jest zbudowany z wielu CYSTERN. Jego praca jest ściśle powiązana z SIATECZKĄ ŚRÓDPLAZMATYCZNĄ. Jego funkcją jest modyfikowanie BIAŁEK i TŁUSZCZÓW - dalszemu ich sortowaniu, pakowaniu i przenoszeniu do miejsca wykorzystania.
MITOCHONDRIUM
To właśnie w tym miejscu zachodzi proces katoboliczny, jakim jest ODDYCHANIE KOMÓRKOWE.
CYTOZOL
KOLOID zbudowany z wody, substancji odżywczych, struktur białkowych, które tworzą CYTOSZKIELET. Jest po prostu środowiskiem reakcji bio-chemicznych. Jest również pośrednikiem podczas transportu (wewnątrz oraz zewnątrz) komórkowego.
PEROKSYSOMY
Pęcherzyki o drobnych rozmiarach zawierające enzymy odpowiedzialne za reakcje łączenia i utleniania oraz NIWELACJI szkodliwości niektórych substancji.

Pozdrawiam
0scar
25 4 25