Statek płynie z nurtem rzeki z miejscowości A do B odległej o 20 km, a następnie wraca do tej miejscowości. Oblicz czas trwania ruchu, jeżeli szybkość nurtu rzeki wynosi 20km/h a szybkość statku na wodzie sojącej wynosi 10km/h?- kinematyka

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:03:11+01:00
1. Gdy płynie z prądem.

Gdy statek płynie z prądem prędkości statku i wody trzeba dodać, więc v=20+10 = 30km/h

v=s/t
czyli
t=s/v = 20/30 = 2/3h = 20min

2. Gdy płynie pod prąd

Gdy statek płynie pod prąd to od jego prędkości należy odjąć prędkość nurtu więc v = 10-20 = -10.
Ten wynik świadczy o tym, że statek nie popłynie s punktu B do A bo nurt rzeki jest silniejszy od statku i statek zamiast płynąć do A cofałby się i odpływał.