Proszę o rozwiązanie :
1.Przez opornik o oporze 2 kg Ω (kilo ohma) płynie prąd o natężeniu 0.1 ampera Oblicz napięcie w tym odbiorniku .

2.W czajniku można zagotować 1 litr wody o temperaturze początkowej 10 stopni C. w czasie 10 min. Oblicz opór spirali czajnika jeżeli napięcie to 220 voltów.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-03T21:03:58+02:00
Zad1) R=2000ohm
I=0,1A
U=?
Rozw. I=U/R →U=IR=0,1 × 2000 = 200V

Zad2)
1litr≈1kg
t=10min=600s
R=? cw=4200J/kg×K
Δt=90⁰C
Rozw:
Q=Cw × m × Δt=37800J
Q=W= I × U × t → I= Q/U×t
I=2,86A
R= U/I
R= 77ohm

2009-06-03T21:04:35+02:00
1.
R=2 kΩ =2000 Ω
I=0,1 A
I=U/R -> U=I*R
U=2000*0,1
U=200V

2.
V=1l --> m=1kg
t1=10 C
t2= 100 C
t=10min=600s
cw=4190 J/kg K ciepło właściwe wody
Q=m*cw*(t2-t1)
Q=1*4190*(100-10)
Q=4190*90
Q=377100 J
P=Q/t
P=377100/600
P=628,5W
P=U*I -> I=P/U
I=628,5/220
I=2,86A
R=U/I
R=220/2,86
R=76,9 Ω