Odpowiedzi

2009-12-03T15:07:18+01:00
1.musimu obliczyc wysokośc z pitagorasa
x²=8²-6²
x²=64-36
x²=28
x=√28
P=(6+12)*√28/2
P=9√28=9*2√7=18√7
2009-12-03T15:08:05+01:00
1.
P=(a+b)*h/2
8²=x²+6²
64=x²+36 /-36
x²=28 /√
x=2√7
P=(12+6)*2√7/2
P=36√7/2
P=18√7
2009-12-03T15:40:51+01:00
1. Dzielimy trapez na kwadrat i prostokąt jak na załączniku (rys 1)
i liczymy wysokość z Pitaorasa.

h² + 6² = 8²
h² + 36 = 64 I -36
h² = 28
h = √28

P trapezu = (a+b) × h :2 = (6 + 12) × √28 : 2 = 18√28 : 2 = 9√28

2. Robimy rysunek taki jak na załączniku (rys 2)
Obliczamy długość odcinka AB z Pitagorasa
6² + 3² = x²
36 + 9 = x²
45 = x²
x = √45

Obliczamy długość odcinka AD
2² + 3² = x²
4 + 9 = x²
13 = x²
x = √13

Dwa pozostałe odcinki mają takie same długości, czyli wyniki mnożymy przez 2 i dodajemy
2 × √45 + 2 × √13 = 2√45 + 2√13

1 5 1