Odpowiedzi

2009-12-05T13:54:48+01:00
1 Usłonecznienie-przyrząd do pomiaru to heliograf, izolinie to (izohele)- jest to ilość energi słonecznej docierająca do powierzchni ziemi

2 temperatura-termometr rtęciowy izolinie to izotermy, określa stopien nagrznia ciała. Wyrażana w stopniach Celcjusza,Kelvina i Falenhalta

3- Ciśnienie atmosferyczne, przyrządy do pomiaru to barometr, barograf. Izolinie to izobary. jest to nacisk słupa powietrza na jednostke powietrza wyrażana w hPa 1013 hPa= 760mm Hg

4- wiatr- powstaje w wyniku ciśnienia atmosferycznego .Przyrząd do pomiaru siły i kierunku wiania wiatru to anemomet

5 Wilgotność powietrza- zawartośc pary wodnej w powietrzu,mierzy się za pomocą higrometru, psychrometru Augusta, jeżeli wilgotnośc powietrza osiąga wartość 100% następuje kondensacja pary wodnej i opad atmosferyczny

6-opad atmosferyczny- mierzy sie za pomocą deszczomierza i plubiometra. Izolinie to Izobiety. Rodzaje opadów(mrzawka,deszcz, śnieg, grad
osady atmosferyczne(rosa,szrom,szadż, gołoledż)
3 3 3