Odpowiedzi

2009-12-03T15:02:57+01:00
Według mnie najważniejsza jest funkcja dydaktyczna, czyli pouczająca Słowa Bożego. W Piśmie Świętym znajduje się wiele ksiąg mądrościowych, z których czerpiemy liczne wskazówki do kierowania się w życiu codziennym. Na przykład już sama pierwsza księga kanoniczna, Księga Rodzaju, przez poemat o stworzeniu świata i człowieka uczy nas, jak wielki jest Bóg, jak człowiek powinien odnosić się do Boga i jakie mogą być konsekwencje nieposłuszeństwa. W Księdze Hioba poznajemy natomiast okrutne oblicze Boga oraz niezwykłą wierność człowieka znoszącego zesłane na niego nieszczęścia. Okazuje się bowiem, że nawet najgorsza w skutkach decyzja Boga zesłana na człowieka ma wielki sens, a każdy człowiek zostanie wynagrodzony za wierność i posłuszeństwo względem Najwyższego. W Nowym Testamencie najwięcej wiedzy potrzebnej chrześcijanom przekazuje nam Chrystus w swoim nauczaniu. Największą wartość ma dla mnie Kazanie na Górze, w którym Jezus wygłosił swoim uczniom naukę, która jest aktualna do dziś. Sentencja o miłowaniu nieprzyjaciół powinna powstrzymywać nas wszystkich od niepomyślnych starć z wrogami, a polecenie zwyciężania zła dobrem każdy powinien mieć w sercu. Dla mnie, chrześcijanina, Nowy Testament ma wartość bardzo dużą i nauki Jezusa są szczególnie ważne. Niektóre z nich nawiązują do słów ze Starego Testamentu, jak na przykład "Oko za oko, ząb za ząb". Jezus nauczał, że prawo odwetu nie jest słuszne, bowiem odpowiadanie złem na zło nic nie daje. Prawdziwy sens ma tylko zwyciężanie zła dobrem, gdyż dobro trzeba pomnażać, a nie zło. W Piśmie Świętym znajdujemy takich cennych prawd życiowych bardzo wiele, więc nie sposób wspomnieć tutaj o wszystkich. Wiele z nich jest ukrytych w słowach Biblii i zadanie odnajdywania ich należy do zawodowych biblistów.