Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:04:21+01:00
* Waldemar Pawlak
wicepremier, minister gospodarki
* Jerzy Miller
minister spraw wewnętrznych i administracji
* Elżbieta Bieńkowska
minister rozwoju regionalnego
* Michał Boni
minister-członek Rady Ministrów
* Krzysztof Kwiatkowski
minister sprawiedliwości
* Adam Giersz
minister sportu i turystyki
* Jolanta Fedak
minister pracy i polityki społecznej
* Cezary Grabarczyk
minister infrastruktury
* Aleksander Grad
minister skarbu państwa
* Katarzyna Hall
minister edukacji narodowej
* Bogdan Klich
minister obrony narodowej
* Barbara Kudrycka
minister nauki i szkolnictwa wyższego
* Ewa Kopacz
minister zdrowia
* Maciej Nowicki
minister środowiska
* Jan Vincent-Rostowski
minister finansów
* Marek Sawicki
minister rolnictwa i rozwoju wsi
* Radosław Sikorski
minister spraw zagranicznych
* Bogdan Zdrojewski
minister kultury i dziedzictwa narodowego
1 5 1