1.Oblicz ile w przyblizeniu wynosi pole kola:
a)o promieniu 3cm
b)o promieniu 0,2m
c)o srednicy 20cm
d)o srednicy 2,2m
e)o obwodzie 3pi cm
f)o obwodzie 3pi/4m
2.Oblicz promienie kol o polach:
a)16pi cm(kwadratowych)
b)100pi m (kwadratowych)
c)0,04pi dm (kwadratowych)
d) pi km (kwadratowe)
e)9/16pi mm(kwadratowych)
Prosze mam to na jutro pilne!!!!1

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:33:53+01:00
1.
P=πr²
a)r=3cm
P=3²π=9π

b)r=0,2m
P=0,2²π=0,04π
c)średnica=20cm
r=10 cm
P=10²π=100π

d)średnica 2.2 m
r=1,1m

P=1,1²π=1,21π
e)l=3π
l=2πr
r=l/2π = 3π/2π=3/2
P=(3/2)²π=9/4π=2,25π

f)l=3π/4
r=3π/4 / 2π = 3/4*1/2=3/8
P=(3/8)²π=9/64 π

2.
P=πr²
r²=P/π
r=√P/π

a)P=16π
r=√16π/π=√16=4

b)P=100π
r=√100π/π = 10

c)P=0,04π
r=√0,04π/π=0,2

d)P=π
r=√π/π = 1

e)P=9/16 π
r=√9/16π/π = 3/4

Proszę..:))