Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:34:22+01:00
1. Era Prekambryjska
2.Era Paleozoiczna
-kambr
-ordownik
-sylur
-dewon
-karbon
-perm
3. Era Mezozoiczna
-trias
-jura
-kreda
4. Era Kenozoiczna
-trzeciorzęd
-czwartorzęd
2009-12-03T16:21:03+01:00
Prekambr
Paleozoik
Mezozoik
Kenozoik