Odpowiedzi

2009-12-03T15:24:03+01:00
HELLEŃSKA KULTURA

kultura związana z okresem dziejów greckich od czasów najdawniejszych do podbojów Aleksandra Wielkiego (330 r. p.n.e.). :))
3 5 3
2009-12-03T15:32:10+01:00
Kultura helleńska jest o kultura czysto grecka.
Wykształciła się w Grecji i trwała do 338 p.n.e .
Jeśli chodzi o kulturę helleńską, to można pod nią "podpiąć" większość zjawisk z filozfii i sztuki Grecji. A więc porządki architektoniczne w przypadku kolumn, filozofię Sokratesa, Platona, Arystotelesa i jej najważniejszą cechą jest odrębność od innych kultur. Pamitęaj np. o śrubie Arystotelesa, o wojnach, jakie się wtedy działy - z Persją i wojna peloponeska. Ważni artyści - Myron, Fidiasz, Ezop, Herodot, Tukidydes, Safona, Anakreont, Tyrteusz.
6 3 6