10.
W jednej szklance mieści się 0,15kg mąki.Ile pełnych szklanek mąki można wsypać do puszki,jeśli mieści się w niej:
a)2,4kg? b)4kg mąki? c)0,8kg mąki?
11.
Oblicz,pamiętając o kolejności wykonywaniu działań.
a)24,6x2,3:0,02 b)(2-0,16):(1-0,6)
c)(1,32+3,24):(2,4:2) c)(63,2:100+0,1):1,22
12.
a)Od iloczynu liczb 3,3 i 5,5 odejmij ich iloraz.
b)Do ilorazu liczb 2,73 i 0,42 dodaj ich różnicę.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:24:45+01:00
10...............................................

a)
2,4kg : 0,15kg=16pełnych

b)
4kg : 0,15kg=26,666666=26 pełnych

c)
0,8kg;0,15kg=5,333= 5 pełnych11................................
a)
24,6x2,3:0,02 =56,58:0,02=2829
b)
(2-0,16):(1-0,6)=1,84:04=4,6
c)(1,32+3,24):(2,4:2)=4,56:1,2=3,8

c)(63,2:100+0,1):1,22=(0,632+0,1):1,22=0,732:1,22= 0,6


12.........................................................
a)
3,3* 5,5-3,3:5,5=18,15-0,6=17,55

b)

2,73 : 0,42+2,73-0,42=6,5+2,31=8,81
1 1 1
2009-12-03T16:33:14+01:00
10.
2,4kg: 0,15kg =16
4kg: 0,15kg =26.66
0,8kg:0,15kg=5,33

11. a)24,6*115=2829
b)1,84:0,4=4,6
c)4,56:1,2=3,8
d)0,732:1,22=0,6

12. a) 18,15-0,6=17,55
b) 1,15+2,31 =3,46