Odpowiedzi

2009-12-03T15:26:33+01:00
X- liczba wszystkich dzieci

1/2x=1/3x+6
sprowadzamy do liczbę wspólnego mianownika i rozwiązujemy równanie

3/6x=2/6x+6
3x=2x+36
x=36
2009-12-03T15:26:37+01:00
X - ilość uczestników wycieczki
½x + ⅓x + 6 = x
x - ½x - ⅓x = 6
x - (3/6)x - (2/6)x = 6
x - (5/6)x = 6
⅙x = 6 /*6
x = 36
Sprawdzenie:
½*36 = 18
⅓*36 = 12
12+18+6= 36
Odp. Na wycieczkę poszło 36 uczestników.