Odpowiedzi

2009-12-03T15:27:45+01:00
Jednomian- jest to wyrażenie, które jest zarówno iloczynem liczb jak i zmiennych.
2009-12-03T15:32:08+01:00
Jednomian – wyrażenie będące iloczynem liczby oraz zmiennych.
Liczbę stojącą przy zmiennej nazywa się współczynnikiem jednomianu. Jednomian nazywa się uporządkowanym, jeżeli pierwszym czynnikiem jest liczba, a kolejnymi zmienne występujące w porządku alfabetycznym (a jeśli są oznaczone jedną i tą samą literą z różnymi wskaźnikami, to w porządku zwiększenia wskaźnika).
Przykłady
Jednomianami są
• 5x,
• a2 (można je przedstawić w postaci ),
• 8 (stałe).
Jednomianami nie są
• a + b (dwumian),
• sinx,
• 2x.