Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:51:35+01:00
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zgodnie z definicją dziennikarzem jest osoba, która przygotowuje materiały prasowe na zlecenie redakcji. Dziennikarz zbiera informacje o wydarzeniach i zjawiskach we współczesnym świecie i przekazuje je opinii publicznej w różnych formach. Jego rolą jest nie tylko relacjonowanie zdarzeń, które spotyka, ale także wyszukiwanie informacji i wydarzeń, które mogą zainteresować odbiorcę. Dziennikarz musi dobrze poznać zjawisko, które chce zrelacjonować, a jego przekaz – zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej - musi być obiektywny.
Charakter pracy jest zależny od miejsca pracy. Z jednej strony zależy on od tego, czy pracuje w prasie, radio czy telewizji. Z drugiej czy jest to dziennik, czy czasopismo. Pierwszy podział zaznacza różnice warsztatowe. W przypadku tego drugiego różne jest tempo pracy i stopień wnikliwości badania tematu. Różna jest też tematyka poruszanych informacji.
Niezależnie od powyższych podziałów w pracy dziennikarza niezwykle istotna jest informacja, a jej źródłem bywają informatorzy. Stąd dziennikarz musi utrzymywać możliwie rozległe kontakty.
Dziennikarz zazwyczaj zajmuje się wybraną tematyką. Może to być np. sport, polityka wewnętrzna, gospodarka. Czasami specjalizacja jest jeszcze węższa i obejmuje np. tylko wydarzenia polskiej ligi piłkarskiej, informacje z Giełdy Papierów Wartościowych czy sprawozdania z sejmu.
2 4 2