Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T15:34:47+01:00
Konstytucja z 3 maja 1791
Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 1807
Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z 1815
Konstytucja RP z 17 marca 1921 r.
Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku
Konstytucja z 1952
Konstytucja z 1952 - tekst jednolity z 1976
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
Kościół a konstytucja
2009-12-03T15:34:35+01:00
Konstytucja 3 Maja
Konstytucja Księstwa Warszawskiego
Konstytucja Królestwa Polskiego
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego
Statut Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim
Mała Konstytucja z 1919
Konstytucja marcowa
2009-12-03T15:38:22+01:00
- Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r., uchwalona przez Sejm Wielki

- Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r.

- Konstytucja dla Wolnego Miasta Krakowa" z dnia 3 maja 1815 r.,

- Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.

- Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. (Mała Konstytucja)

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r.

- Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, (Mała Konstytucja)

- Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.,

- Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Mała Konstytucja)