Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-03T15:41:40+01:00
Sprawowanie władzy
- możliwość kierowania innymi ludźmi (zadanie bardzo odpowiedzialne)
-wydawanie poleceń i podejmowanie decyzji dotyczących innych ludzi.
-dysponowanie środkami pozwalającymi wymusić wykonywanie poleceń
rodzaje władzy
nieuprawniona-jeśli instytucja lub urzędnik przekraczają swoje kompetencje jeśli ich działania
czy nakazy nie mają podstawy prawnej
uprawniona- wynikająca z zapisanego prawa działania władzy są zgodne z prawem.
Zasady obowiązujące "w demokratycznym państwie prawnym"
-władza nigdy nie może być absolutna, a los obywateli nie powinien zależeć od humoru rządzących
-konstytucja, ustawy i inne akty prawne niższego rzędu określają jakie zadania dany organ władzy
ma realizować i precyzyjnie wyliczają uprawnienia, które mu przysługują
-uprawnienia władzy powinny być dokładnie takie jakie są niezbędne do wykonania powierzonych
władzy zadań
-mają efektywnie działać
-wszystkie organy władzy publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa;
wszelkie ich powiązania muszą mieć uzasadnienia w obowiązujących przepisach
-obywatel może czynić wszystko co nie jest prawnie zabronione władza natomiast jedynie to co
prawo jej nakazuje
- istnieją odpowiedzialne procedury określające sposób dochodzenia przez obywatela swoich
racji w starciu z władzą przekraczającą swoje kompetencje
-władza musi dbać o to by obywatele nie stracili zaufania do państwa; nie powinna więc nieustannie
zmieniać obowiązujących przepisów ani też pozbawiać obywateli przyznaczonych im wcześniej
uprawnień
-zarówno stanowione prawo jak i działania władzy były przejrzyste, niesprzeczne i dla wszystkich
zrozumiałe.

1 5 1