Wyraż podane powierzchnie we wskazanej jednostce
a [cm²] 27,5 dm² 2,5 m² 0,1m² 1500mm²
b [m²] 0,5 km² 2km² 12500 cm² 2500 dm²

Obliczenia


Ile jest różnych (nieprzystających) prostokątów o polu 36 cm² , których boki mają długość wyrażające się całkowitą liczbą centymetrów?

obliczenia
z góry dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:28:55+01:00
1 zad.
27,5dm²= 2750cm²
2,5 m²=2500cm²
0,1m²=100cm²
1500mm²=15cm²

0,5 km²=5000m²
2km²=20000m²
12500 cm²=12,5m²
2500 dm²=25m²
2 zad.
1x36, 2x18, 3x12, 4x9, 6x6
jest 5 takich prostokatow