Zad.1
miary dwuch kolejnych kątów równoległoboku różnią się0 40 stopni. Oblicz miary tych kątów.
zad.2
oblicz miary kątów rombu , wiedząc , że kąt ostry jest 5 razy mniejszy od kąta rozwartego.
zad.3
Bok równoległoboku o długości 16cm stanowi 2/7 obwodu tego równoległoboku.Oblicz sumędługości dwuch kolejnych boków tego równoległoboku.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:59:00+01:00
Ad.1 x+40°+x=180°
2x+40°=180°
x=70° - 1 kąt
x+40°=110°- 2 kąt

ad.2 x-kąt rozwarty
⅕x-kąt ostry
x+⅕x=180°
1,2x=180°
x=150° - rozwarty
⅕x= 30°- ostry

ad.3 16cm = 2/7
8cm= 1/7
4/7 - dwa boki naprzeciw ległe po 16cm
3/7- dwa pozostałe boki
1,5/7- jeden z tych pozostałych boków = 12cm
suma dwóch kolejnych boków to 12cm+16cm=28cm
1 5 1