Przetłumaczcie na niemiecki
Atmosfera na lekcji jest bardzo dobra.Wszyscy chętnie uczestniczą w lekcji.Na lekcji pani pokazuje nam różne ciekawe rzeczy.
2. Wypisz z tekstu cytaty opisujące zachowanie Karusi .Wypisz swoje stanowisko na temat zrównoważenia dziewczynki.
Pomóżcie moje ostatnie 10punktów.

Słuchaj, dzieweczko! - Narrator
- Ona nie słucha- Lud
To dzień biały! to miasteczko! Narrator
Przy tobie nie ma żywego ducha. Narrator
Co tam wkoło siebie chwytasz? Narrator
Kogo wołasz, z kim się witasz? Narrator
- Ona nie słucha.- Lud
To jak martwa opoka Narrator
Nie zwróci w stronę oka, Narrator
To strzela wkoło oczyma, Narrator
To się łzami zaleje; Narrator
Coś niby chwyta, coś niby trzyma; Narrator
Rozpłacze się i zaśmieje. Narrator

"Tyżeś to w nocy? to ty, Jasieńku! Karusia
Ach! i po śmierci kocha? Karusia
Tutaj, tutaj, pomaleńku, Karusia
Czasem usłyszy macocha! Karusia

Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie! Karusia
Już po twoim pogrzebie! Karusia
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję! Karusia
Czego się boję mego Jasieńka? Karusia
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje! Karusia
Twoja biała sukienka! Karusia
I sam ty biały jak chusta, Karusia
Zimny, jakie zimne dłonie! Karusia
Tutaj połóż, tu na łonie, Karusia
Przyciśnij mnie, do ust usta! Karusia
Ach, jak tam zimno musi być w grobie! Karusia
Umarłeś! tak, dwa lata! Karusia
Weź mię, ja umrę przy tobie, Karusia
Nie lubię świata. Karusia
Źle mnie w złych ludzi tłumie, Karusia
Płaczę, a oni szydzą; Karusia
Mówię, nikt nie rozumie; Karusia
Widzę, oni nie widzą! Karusia
Śród dnia przyjdź kiedy... To może we śnie? Karusia
Nie, nie... trzymam ciebie w ręku. Karusia
Gdzie znikasz, gdzie, mój Jasieńku? Karusia
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie! Karusia
Mój Boże! kur się odzywa, Karusia
Zorza błyska w okienku. Karusia
Gdzie znikłeś? Ach! stój, Jasieńku! Karusia
Ja nieszczęśliwa Karusia

Tak się dziewczyna z kochankiem pieści, Narrator
Bieży za nim, krzyczy, pada; Narrator
Na ten upadek, na głos boleści, Narrator
Skupia się ludzi gromada. Narrator

"Mówcie pacierze! - krzyczy prostota - Lud
Tu jego dusza być musi. Lud
Jasio być musi przy swej Karusi. Lud
On ją kochał za żywota!" Lud

I ja to słyszę, i ja tak wierzę, Poeta
Płaczę i mówię pacierze. Poeta

"Słuchaj dzieweczko - Narrator krzyknie śród zgełku - Narrator
Starzec i na lud zawoła - Narrator
"Ufajcie memu oku i szkiełku, - Starzec
Nic tu nie widzę dokoła. - Starzec

Duchy karczemnej tworem gawiedzi, - Starzec
W głupstwa wywarzone kuźni. - Starzec
Dziewczyna duby smalone bredzi, - Starzec
A gmin rozumowi bluźni". - Starzec

"Dziewczyna czuje - odpowiadam skromnie - Poeta
A gawiedź wierzy głęboko; - Poeta
Czucie i wiara silniej mówi do mnie - Poeta
Niż mędrca szkiełko i oko. - Poeta

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, - Poeta
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. - Poeta
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! - Poeta
Miej serce i patrzaj w serce!" - Poeta

1

Odpowiedzi

2009-12-03T15:50:09+01:00
Hören Sie, dzieweczko! - Sprecher
- Sie hört nicht auf-People
Es ist Tag! dieser Stadt! Erzähler
Wenn Sie nicht eine Seele. Erzähler
Was gibt's um dich herum sich greifen? Erzähler
Who do you call, der witasz? Erzähler
- Sie nicht auf die Menschen hören .-
Es ist wie ein toter Stein Erzähler
Nicht wieder auf das Auge, Sprecher
Es schießt um die Augen, Erzähler
Diese Flut von Tränen; Erzähler
So etwas greift, hält so etwas wie, Erzähler
Rozpłacze und lachen. Erzähler

"Tyżeś der Nacht? It's you, Jasieńku! Karusia
Ah! und nach dem Tod der Liebe? Karusia
Hier, hier, pomaleńku, Karusia
Manchmal hört die Stiefmutter! Karusia

Lassen Sie ihn hört, ist man nicht mehr! Karusia
Nach deiner Beerdigung! Karusia
Sie haben bereits gestorben? Ah! I'm scared! Karusia
Was soll ich Angst vor meiner Jasieńka? Karusia
Oh, that's it! Ihr Gesicht, Ihre Augen! Karusia
Ihr weißes Kleid! Karusia
Und genau wie Sie weißen Schal, Karusia
Kalt, was kalte Hände! Karusia
Hier liegen hier in der Gebärmutter, Karusia
Drück mich Mund zu Mund! Karusia
Oh, und es muss kalt sein in das Grab! Karusia
Sterben! Ja, zwei Jahre! Karusia
Nimm mich, ich sterbe mit dir, Karusia
Ich weiß nicht, wie die Welt. Karusia
Bad mir böse Menschen in der Menge, Karusia
Ich weine, und sie verhöhnen; Karusia
Ich sage, niemand versteht; Karusia
Ich kann sehen, können sie nicht sehen! Karusia
Unter den Tag kommen, da ... Dies kann in einem Traum? Karusia
Nein, nein ... Ich halte dich in meiner Hand. Karusia
Wo verschwindet, wo mein Jasieńku? Karusia
Noch zu früh, noch zu früh! Karusia
Mein Gott! sagt das Huhn, Karusia
Aurora blinkt im Fenster. Karusia
Wo znikłeś? Ah! stehen, Jasieńku! Karusia
Ich bin unglücklich Karusia

Das Mädchen mit ihrem Geliebten streichelt, Erzähler
Bieży ihm weint, fällt; Erzähler
Für diesen Fall, die Stimme der Trauer, Erzähler
Konzentriert sich auf die Menschen-Cluster. Erzähler

"Say Gebete! - Screams Einfachheit - Leute
Es Seele werden müssen. Leute
Joeuser muß in seinem Karusia. Leute
Er liebte sie für das Leben! "People

Und ich höre sie, und ich glaube, so, Poet
Ich weine und beten. Poet

"Hören Sie dzieweczko - Erzähler schreit unter zgełku - Sprecher
Der alte Mann und die Leute weinen - Sprecher
"Trust meine Augen, und eine Rutsche - Old Man
Es gibt nichts zu sehen, um. - Old Man

Ghosts karczemnej Schaffung Gesindel - Old Man
Die Torheit wywarzone Schmiede. - Old Man
Girl duby smalone Mutters - Old Man
Eine Gemeinde Grund lästern. "- Old Man

"Die Mädchen fühlen - bescheiden Antwort - Poet
Ein Mob glaubte tief - Poet
Feeling und ein stärkeres Vertrauen zu mir sagt - Poet
Sage als das Glas und das Auge. - Poet

Dead kennen die Wahrheit, unbekannt zu den Menschen - Poet
Sie sehen die Welt, in der das Pulver in jedem Sterne flackern. - Poet
Sie wissen nicht, die Wahrheit des Lebens, nicht wahr wird ein Wunder zu sehen! - Poet
Haben Sie ein Herz und Blick in your heart! "- Poet