A)liczba 100 razy większa od liczby 10(do 12)to.....
b)liczba milion razy mniejsza od liczby 10(do 25) to......
c)tysięczna części liczby 10(do 10) to ......
d)połowa liczby 2 (do 106) to....
e)jedna czwarta liczby 2 (do 16) to...
f)1%liczby 10(do 9) to...
g)10% liczby 10(do 17) to...
h)1% liczby 10(do 20) to...
i)50% liczby 2 (do 9) to..
j)25% liczby 2(do 25) to...

1

Odpowiedzi

2009-12-03T16:00:10+01:00
A)liczba 100 razy większa od liczby 10(do 12)to.....100*10¹² = 10²*10¹² = 10¹⁴
b)liczba milion razy mniejsza od liczby 10(do 25) to......10²⁵:1000000 = 10²⁵:10⁶ = 10¹⁹
c)tysięczna części liczby 10(do 10) to ......10¹⁰:1000 = 10¹⁰:10³ = 10⁷
d)połowa liczby 2 (do 106) to....2¹⁰⁶:2 = 2¹⁰⁶:2¹ = 2¹⁰⁵
e)jedna czwarta liczby 2 (do 16) to...2¹⁶:4 = 2¹⁶:2² = 2¹⁴
f)1%liczby 10(do 9) to...0,01 * 10⁹ = 10⁻² * 10⁹ = 10⁷
g)10% liczby 10(do 17) to...0,1 * 10¹⁷ = 10⁻¹ * 10¹⁷ = 10¹⁶
h)1% liczby 10(do 20) to...0,01 * 10²⁰ = 10⁻² * 10²⁰ = 10¹⁸
i)50% liczby 2 (do 9) to..½ * 2⁹ = 2⁻¹ * 2⁹ = 2⁸
j)25% liczby 2(do 25) to... ¼ * 2²⁵ = 2⁻² * 2²⁵ = 2²³