Homonimy(np:shower)znajdz 10 wyrazów,które pisze i mówi się tak samo ,ale które mają rózne znaczenie.Ponizej znajdują się podpowiedzi\definicje tych wyrazów.Połącz je w pary i odpisz wyraz ,o który chodzi.
First Meaning Second Meaning What is it?
1)A part of a minute ------A place to live in. ------------
2)Hot,bright flames ------A thing that tells you how late it is.-------------
3)Happening now ------It goes on rails. --------------
4)A flower ------After''first'' --------------
5)Push,for example,a button------Sack somebody --------------
6)Smooth,even -------Not wrong --------------
7)Not left -------Something to give. --------------
8)Take a lotof physical exercise------All newspapers ----------------
9)Observe ------The past from of 'rise'. ---- --------
10)A month ------Walk like a solider. ---------------

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T17:19:57+01:00
Hot,bright flames fire Sack somebody fire
Smooth,even flat A place to live in.flat
Not wrong right Not left right
Happening now present Something to give. present
Observe watch A thing that tells you how late it is watch
A month March Walk like a solider. march
After''first'' second A part of a minute second
The past from of 'rise'. rose A flower rose
It goes on rails. train Take a lotof physical exercise train
All newspapers press Push,for example,a button press