Odpowiedzi

2009-12-03T15:56:20+01:00
Kolejny Sylwester lecz życzenia te same:
Byś w przyszłym roku zbudował zamek,
byś miał sto koni i sto samochodów,
byś nigdy do płaczu nie miał powodów,
byś w końcu był tym - kim zawsze marzyłeś,
w zgodzie z sumieniem, i układów zawiłych.

Wejdź na translatica.pl i przetłumacz... Jęsli pomogłam bardzo się cieszę.
2009-12-03T15:58:14+01:00
Of presents four towers,
of Mikołaj on the scooter,
of reindeer with the red nose,
of the first gleaming star,
everything what you only need,
and I am folding these wishes:
Merry Christmas!

mam tylko taka rymowanka może być bo nie wiem?;)
2009-12-03T16:00:56+01:00
Gdy Bóg się rodzi
każdy się godzi.
Miła kolacja
każdemu racja.
Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci
pod choinkę idą dzieci.
Prezenty tam znajdują
i się tam z nich radują.
Łamiemy opłatek, składamy życzenia
a na stole dużo do zjedzenia.
Jedna sałatka co każdy ją lubi,
jedzą ją też grubi.
Bo od sałatki się nie tyje
i żaden gruby nie wyje.

tłumaczenie:

When God is born
everybody agrees.
Nice dinner
any reason.
When the first star shine
children going into Christmas.
There are gifts
and there with their joy.
Wafer we break, we make wishes
a lot on the table to eat.
One salad that everyone loved her,
eat it too fat.
For the salad is not tyje
no fat and no howling.

Dziś Wigilia, dzień wspaniały,
niech wesoły będzie cały.
Już choinka w domu świeci,
piękny prezent gdzieś tam leci.
Jeszcze Święta, Nowy Rok,
Sylwestrowej nocy moc.
2009 rok zawita,
miłość w domu niech rozkwita.
Niech się spełnią Twe marzenia
- właśnie takie ślę życzenia.

tłumaczenie:

Today, Christmas Eve, the day a wonderful,
Let all be happy.
Already lit Christmas tree at home,
a beautiful gift you doing out there.
Even Christmas, New Year,
New Year's Eve power.
2009 years will visit,
love in the house let flourishes.
Let thy dreams fulfilled
- I send just such a wish.

Zima już nadchodzi
Pan Jezus się rodzi.
Mikołaj z grubym workiem
Idzie z elfem Florkiem.
Sanie trzepocą
Bardzo ciemną nocą.
Miłych świąt życzy ...

tłumaczenie:

Winter is coming
Jesus is born.
Nicholas with a thick sack
Goes to the elf Florek.
Sanaa fluttering
Very dark night.
Nice Christmas wishes ...

Gdy pierwszą gwiazdkę,
ujrzysz na niebie,
Wspomnij tych,
co kochają Ciebie.
Gdy pierwsza zgaśnie,
a druga zabłyśnie,
niech Cię aniołek,
Ode mnie uściśnie!

tłumaczenie:

When the first star,
you will see in the sky,
Remember those
what you love.
When the first goes out,
and second flashes,
let you angel,
Me shake!