Odpowiedzi

  • Ita0
  • Rozwiązujący
2009-12-03T15:53:54+01:00
Machiavelli jest bardzo sceptyczny jeżeli chodzi o naturę człowieka. Jego zdaniem ludźmi kierują niskie pobudki i egoizm. Nawet jeśli ktoś chciałby postępować moralnie, będzie mu bardzo trudno obronić się przed powszechną niegodziwością. "Racja nic nie znaczy, gdy nie jest poparta siłą", pisał, a gdzie indziej: "w polityce bezbronni prorocy nie zwyciężają". Jest autorem słynnego i kontrowersyjnego traktatu o sprawowaniu władzy pt. Książę.
2 2 2