Statek płynie z nurtem rzeki z miejscowości A do B odległej o 20 km, a następnie wraca do tej miejscowości. Oblicz czas trwania ruchu, jeżeli szybkość nurtu rzeki wynosi 2km/h, aszybkość statku na wodzie stojącej wynosi 10km/h?-kinematyka

1

Odpowiedzi

2009-12-03T16:04:50+01:00
Ha czyli jednak był błąd:

1. Gdy płynie z prądem.

Gdy statek płynie z prądem prędkości statku i wody trzeba dodać, więc v=10+2 = 12km/h

v=s/t
czyli
t=s/v = 20/12 = 1h 40min

2. Gdy płynie pod prąd

Gdy statek płynie pod prąd to od jego prędkości należy odjąć prędkość nurtu więc v = 10-2 = 8km/h.

v=s/t
czyli
t=s/v = 20/8 = 2h 30min