Odpowiedzi

2009-12-03T16:03:16+01:00
Zanieczyszczoną wodę, która będzie wykorzystana do celów spożywczych poddaje się procesowi uzdatniania. W czasie tego procesu woda podlega:
• filtracji na złożu piasku
• adsorpcji
• dezynfekcji, która polega na usuwaniu bakterii przez dodatek chloru lub ozonu
Jeżeli jest to woda pod postacią ścieku to przed wypuszczeniem do rzek i zbiorników wodnych, woda jest oczyszczana z wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie. Taki proces obejmuje:
• oczyszczanie mechaniczne (oddzielenie stałych substancji od wody)
• oczyszczanie biologiczne (mikrobiologiczny, tlenowy rozkład substancji organicznych)
• oczyszczanie chemiczne (klarowanie końcowe, które polega na wytrącaniu jonów fosforanowych, usuwaniu metali ciężkich w postaci wodorotlenków lub węglanów).
1 1 1