Odpowiedzi

2009-12-03T16:02:28+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T16:04:15+01:00
Dwóch dziedzicznych królów - spełniali funkcję dowódców armii oraz pełnili pewne obowiązki natury religijnej, lecz mimo to nie mieli wielkiej władzy
Zgromadzenie wojowników (apella) - formalnie najwyższa władzęaw państwie
Rada Starszych, czyli geruzja - liczyła 30 członków (w tym dwóch królów). Do geruzji powoływano szanowanych obywateli, którzy mieli ukończone 60 lat. Geruzja miała wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej
2009-12-03T16:05:52+01:00
Społeczeństwo Sparty:
-Spartanie (służba wojskowa)
-Periojkowie (handel i rzemiosło)
-Heloci (niewolnicy -uprawa ziemi)

Ustrój Sparty:
-dwaj królowie
-geruzja (rada starszych)
-eforzy (pięciu urzędników wybieranych na roczną kadencję)
-zgromadzenie ludowe (wszyscy Spartanie)