Odpowiedzi

2009-12-03T16:03:33+01:00
Rola papieża w kościele

Słowo papież (gr. pappas; tac.: papa - forma zdrobniała od "pater - ojciec") jest to wyrażenie określające biskupa Rzymu który jest zarazem najwyższym zwierzchnika Kościoła katolickiego. Każdy wybrany papież jako biskup Rzymu jest następcą św. Piotra i podlega mu całe duchowieństwo świata, w świetle Nowego Testamentu stał z woli Chrystusa na czele Apostołów i sprawował szczególną władzę w Kościele pierwszych Chrześcijan. Według treści Ewangelii Chrystus wyróżnił Piotra spośród innych Apostołów. Znaczenie i rola papieża w Kościele katolickim wynika stad, że jako biskup Rzymu posiada najwyższa władzę w całym Kościele. Nosi ona nazwę prymatu (tzn. pierwszeństwa we wszystkim). Posiadanie przez papieża tej władzy opiera się na podstawach biblijnych, na najstarszych faktach wynikających z tradycji chrześcijańskiej. Jednak sposoby jej sprawowania uległy pewnej ewolucji. Dziś funkcja papieża stała się przedmiotem ożywionego dialogu ekumenicznego.
2 2 2
2009-12-03T16:04:05+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC

Na tej stronie dostaniesz informacje :)

Pozdrawiam :)
2 3 2