Zapisz cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób skrócony równania reakcji zobojętniania:
a) wodorotlenku wapnia kwasami: HCl, H₂SO₄, HNO₃

(to musi być zrobione bardzo dobrze czyli bez błędu, bo na ocenę celującą, dlatego dajee dużo punktów do zgarnięcia!) :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T16:14:22+01:00
Reakcje cząsteczkowe:
1. Ca(OH)₂ + 2HCl -> CaCl₂ + 2H₂O
2. Ca(OH)₂ + H₂SO₄ -> CaSO₄ + 2H₂O
3. Ca(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

Reakcje jonowe:
1. Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ -> Ca²⁺ + 2Cl⁻ + 2H₂O
2. Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ -> Ca²⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
3. Ca²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ -> Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O

Reakcje jonowe skrócone:
1. 2OH⁻ + 2H⁺ -> 2H₂O
2. 2OH⁻ + 2H⁺ -> 2H₂O
3. 2OH⁻ + 2H⁺ -> 2H₂O

Ta reakcja skrócona to we wszystkich solach jest praktycznie ta sama.
1 5 1