Proszę o dokładnie wypisane dane i szukane i podstawianie do wzorów.tyle punktów bo 2 zadania.
zad.1
Ile wynosi szybkość fali w wodzie, jeżeli odległość miedzy sąsiednimi dolinami wynosi 600cm,a czas pełnego wychylenia wynosi 2s? Oblicz częstotliwość drgań?

zad.2
Fala poprzeczna przesuwa się po sznurze z szybkością 2m/s. Odległość między sąsiednimi grzbietami fali wynosi 80cm. Ile wynosi okres drgań i częstotliwość?

1

Odpowiedzi

2009-06-04T13:21:02+02:00
1.

T=1/f
2=1/f
f=0,5


2. lambda = v*T
0,8= 2 * T
T = 2,5
1/T = f
1/2,5 = f
f=0,4