Odpowiedzi

2012-07-14T22:29:07+02:00

negatywne

1. Wycinanie lasów

2. budowanie fabryk ( dym z nich powoduje kwaśne deszcze ktore zmieniają pH gleby i uśmiercają wszystko co w niej jest)

3. śmiecenie

4. niesegregowanie śmieci i odpadów

5. spaliny samochodowe

pozytywne :

1. sadzenie nowych drzew

2. budowanie parków przyrody i rezerwatów

3. ochrona zwierząt zagrożonych wyginięciem

4.powstawanie nowychsztucznych zbiorników wodnych

5. wymyślenie i używanie baterii słonecznych

2012-07-14T22:32:03+02:00

POZYTYWNE

-tworzenie nowych, sztucznych zbiorników wodnych na suchych terenach

-pomaganie chorym zwierzętom, rozwój weterynarii

-budowanie rezerwatów i parków narodowych

-prowadzenie recyklingu odpadów

-gospodarowanie terenów zdegradowanych

 

 

 

NEGATYWNE

-wspomaganie powiększania się dziury ozonowej

-zabijanie zwierzęt dla skóry, mięsa i składników odżywczych

-doprowadzanie do całkowitego wyginięcia wielu gautnków zwierząt i roślin

-zanieczyszczanie jezior, rzek, mórz i oceanów

-wycinanie lasów dla papieru i miejsc na rozbudowę miast