Skrupuły i łuty to dawne jednostki masy:
1 skrupuł = 1,056 g , 1 łut = 12 skrupułów.
a) Pani Wiesława waży 58 kg , a pani Jadwiga waży 77,8 kg. O ile więcej skrupułów ma pani Jadwiga?
b) Pan Jan powiada ,że żona to jego szczęście i to szczęście ma 5000 łutów. Ile kilogramów waży żona pana Jana?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T02:23:49+01:00
Wyprowadzamy sobie przelicznik jednostek:
1kg=1000g→1g=0,001kg→1,056g=0,001056kg
Dla ułatwienia oznaczmy sobie: s, jak skrupuły, a j jalo łuty
1s=1,056g=0,001056kg→1kg946 96/99s(ułamek)
12s=0,012672kg→11=0,012672kg→1kg=78 181/198j(ułamek)
Podpunkt pierwszy:
mj⁻mw=77,8₋58=19,8kgRóżnica pomiędzy masami obu pań.
Korzystając z przelicznika jednostek:
1kg=946 96/99s→19,8kg=18750s
Odpowiedź: Pani Jadwiga ma o 18750s skrupułów więcej.
Podpunkt drugi:
Znów wystarczy skorzystać z przelicznika jednostek:
1j=0,012672kg→50001=63 9/25kg=63,36kg
Odpowiedź: Żona pana Jana waży 63,36kg.
33 4 33