Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T16:46:16+01:00
S-Jaki preparat biologiczny po wprowadzeniu do organizmu stymuluje układ immunologiczny?(szczepionka)
z-grupa mikroorganizmów chorobotwórczych(zarazki)
c-przekształcony pęcherzyk jajnikowy(Ciałko żółte)
z-połączenie się jąder komórek rozrodczych męskiej i żeńskiej(zapłodnienie)
y-roślina zielna żyjąca więcej niż dwa lata (bYlina)
t-są elementami składowymi narządów i ich układów(tkanki)
y-część składowa komórki (z wyłączeniem jądra komórkowego), zawierająca stałe elementy strukturalne, jak organelle komórkowe z siateczką wewnątrzplazmatyczną (cYtoplazma)

z-embrion inaczej(zarodek)
i-nauka o rybach(ichtiologia)
e-nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki między organizmami lub zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem(ekologia)
m-np. ślimaki, małże, głowonogi(mięczaki)
i-owady pasożytnicze, np. wszy, pchły(insekty)
2 3 2
2009-12-03T16:55:25+01:00
1. S - Symbioza
2.Z - Zboża
3.C - Konsumenci
4.Z - Zioła
5.Y - Pasożyt
6.T - Biotop
7.Y - Mukowiscydoza

8.Z - Biocenoza
9.I - populacja
10.E - drapieżnik
11.M - Ekosystem
12.I - Ekologia

1.Ścisłe współżycie organizmów przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyści obu stronom.
2. Grupa roślin użytkowych należących do traw uprawianych dla uzyskania owoców.
3.Organizmy żywiące się materią organiczną. Są nimi wszystkie organizmy cudzożywne.
4. Rośliny lecznicze lub postać leku przygotowana z jednego lub kilku surowców roślinnych.
5.Organizm wykorzystujący stale lub okresowo osobniki innego gatunku jako środowiska życia i źródło pokarmu.
6.Nieożywiona część ekosystemu.
7. Choroba genetyczna , ktorej podstawowym objawem jest wydzielanie w organiźmie dużych ilości gęstego śluzu.
8.Układ ekologiczny obejmujacy zespół żywych organizmów powiązanych ze sobą i środowiskiem zycia różnorodnymi zależnosciami.
9.Grupa osobników należących do jednego gatunku , żyjących w określonym czasie ,w tym samym środowisku, połączonych siecią zalezności i mogących swobodnie sie krzyżować między sobą.
10.Organizm odżywiający się poprzez zjadanie innych organizmów.
11.Układ ekologiczny obejmujący wszystkie organizmy żyjące na danym obszarze, które powiązane są ze sobą procesami przepywu energii i i obiegu materii.
12.Dziedzina biologii badająca współzalezności między zaspolami organizmów oraz między organizmami a ich środowiskiem zycie.


Mam nadzieje że się połapiesz :) Pozdro :)
2 1 2