W imieniu samorządu szkolnego napisz podanie do dyrektora gimnazjum z prośbą o zgode na przeprowadzenie zbiórki na rezcz fundacji 'Dziecięca
Fantazja'.
Należy uwzględnić: uzasadninie i umieścić prośbę... ;-/
<bezradny> proszę o pomoc!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-03T16:17:07+01:00
(miejscowość) dnia 3.12.09r

Podanie
W imieniu uczniów naszego gimnazjum prosimy o pozwolenie na zorganizowanie zbiórki na rzecz fundacji ,,Dziecięca Fantazja". Zbierane przedmioty to zabawki i słodycze.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej proźby.

Uczniowie gimnazjum nr 1 w...............
9 4 9