W czasie wycieczki odwiedziliśmy również ogród zoologiczny. Ogród ma kształt prostokąta o bokach 220m x 300m. Połowę jego powierzchni zajmują wybiegi dla zwierząt lądowych, 30% terenu zamieszkują ptaki, pozostała część terenu należy do zwierząt wodnych. Oblicz, ile metrów kwadratowych zajmują tereny dla zwierząt wodnych

2

Odpowiedzi

2009-12-03T16:27:07+01:00
P=220mx300m=66000m2
66000m2=660a
660a:2=330a połowa

30%=99a=wybieg
330a-99a=231a = 23100m2 zwierzęta wodne
Odp.Tereny dla zwierząt wodnych zajmują 23100m2.
1 3 1
2009-12-03T18:17:55+01:00
Dane: a-220m
b-300m
Połowa powierzchni 50 % zamieszkują zwierzęta lądowe
30% zamieszkują ptaki
100% -(50 -30)=20% tyle zamieszkują zwierzęta wodne
Pole powiechrzni 220 x 300 = 66000m kwadratowych
66 000 x 20%=66000 x 0,2 =13 200 metrów kwadratowych
Odp: Zajmują 13 200 metrow kwadratowych

1 5 1