1 Oblicz pracę jaką wykonały siły elektryczne , przemieszczając ładunek 3 C między końcami przewodnika jeżeli napięcie między tymi końcówkami wynosi 12 V.
2 Napięcie między końcami przewodnika wynosi 4,5 V jaki ładunek przeniosły między tymi końcami siły elektryczne jeżeli wykonały one pracę 90 J?

1

Odpowiedzi

2009-12-04T14:12:22+01:00
1) W=U*I*t ale I*t=q stąd W=U*q=12V*3As=36Ws=36J
2) W=U*q
q=W/U=90J/4,5V=20C