Odpowiedzi

2009-06-03T21:14:38+02:00
2009-06-03T21:40:21+02:00
Pojazd zmienił swoją szybkość z 18km/h do 72km/h w czasie 10 sekund.ile wynosi jego przyspieszenie?jaką pokonał drogę w tym czsie?
v1=18km/h=18*1000/3600 m/s=5 m/s
v2=72km/h=72*1000/3600 m/s=20 m/s
t=10s
a=(v2-v1)/t
a=(20-5)/10
a=1,5 m/s^2

s=v1*t+at²/2
s=5*10+1,5*10²/2
s=50+150/2
s=125 m
odp. przyśpieszenie wynosi a=1,5 m/s², podczas przyśpieszania pojazd przejechał drogę 125 m.