Odpowiedzi

2009-12-03T16:18:23+01:00
Iwan Groźny żył w latach 1530-1584. Wielkim Księciem Moskiewskim stał się w wieku 3 lat. Zaraz po
śmierci ojca zaczęła się walka o wpływ na rządy
małoletniego władcy. Bezpośrednią opiekę sprawowała nad nim jego matka, z pochodzenia Litwinka, Helena Glińska. Ale chętnych do rządzenia było bardzo dużo. Wkrótce też zmarła, pozostawiając osieroconego syna. Za niego rządziła państwem Rada Opiekuńcza, składająca się z bojarów, którzy natychmiast przystąpili do zajadłych walk pomiędzy sobą. W trakcie których górę brała to jedna to druga grupa. Nagle się to skończyło, kiedy w 1543 roku Iwan kazał schwytać jednego z możnych, Andreja Szujskiego, którego zaraz potem oprawcy zabili okrutnie w drodze do więzienia. Pozostawiony sam sobie wyżywa się z tak okrótnych zabawach, że jak sam pisał później, było mu tego wstyd, a jednocześnie pilnie czytał Biblię, która stała się dla niego przedmiotem wytężonych przymyśleń iostrych przeżyć. Walki z państwami ościennymi, Litwą, Polską, Złotą Ordą, nowa sytuacja w państwie wymagały przemyślenia jego ideologii. To wtedy właśnie narodziła się idea Moskwa jako Trzeci Rzym, tj. następcy pierwszego Rzymu i Bizancjum. Moskwa miała być tym jedynym nosicielem prawdziwej wiary chrześcjańskiej, a jej obrońcą tylko władca moskiewski i Iwan kazał się tytułować carem Całej Rusi. Koronacja odbyła się w 1547 roku.Iwan, kierując się tym co wyczytał w Biblii, postanowił stworzyć tzw. Opriczninę, jako zalążek Świetej Rusi, w której rządzi pomazaniec boży w imieniu samego Boga i wszyscy poddani są mu jako słudzy. Ideę opriczniny ogłosił Iwan w 1564 roku. Pozabierał wszystkie cenne rzeczy z kremlowskiego pałacu, z cerkwiew i wyjechał do Aleksandrowskiej Słobody (około 100 km od Moskwy) i tam założył coś w rodzaju nowej stolicy, skąd rządził państwem. I zaczął tępić wszystkich tych, których podejrzewał o sprzeciw jego ideom. Jednocześnie walczył z Tatarami, których stolica mieściła się w Kazaniu. Pokonał ich, a wiele tamtejszych książątek trzymał przy sobie na dworze. Na cześć zdobycia Kazania wybudował w pobliżu moskiewskiego Kremla cerkiew-cacko (dziś na Placu Czerwonym) pod wezwaniem Wasyla Błogosławionego.Walczył również ze Szwecją, Litwą, Polską i później Rzeczpospolitą Obojga Narodów o spuściznę po Zakonie Rycerzy Mieczowych – o Inflanty. Walki, niezwykle zacięte i krawe trwały całymi latami. Rzeczpospolita Obojga Narodów aktywniej się włączyła do walk pod wodzą naszego walecznego króla Stefana Batorego. Wojna zakończyła się pokojem w Jamie Zapolskim w 1582 roku. Pokonanie prawdziwych i domniemywanych wrogów wewnętrznych kosztowało mnóstwo ofiar. Iwan odznaczał się okrucieństwem i był nieokiełznany w wybuchach złości. Podobno w czasie takie ataku wściekłości zabił swego syna, też Iwana, który zresztą był taki sam raptownik. Żenił się kilka razy, chyba z osiem, na co cerkiew nie pozwalała, ale po czwartym małżeństwie na cerkiew machnął ręką i nie liczył się z jej zdaniem. A właśnie z ostatnią żoną , Marią Nagą, miał syna Dymitra, o którego długo później zaczęła się Wielka Smuta, która omal nie zniszczyła państwa. Zmarł nagle, w czasie gry w szachy, w 1584 roku. Pozostawił po sobie państwo rządzące się ideą Samodzierżawie, Prawosławie i Ludowość. Idea ta okazała się nadzwyczaj żywotna – z niektórymi modyfikacjami funkcjonuje do dziś.
1 1 1