1. Które z pojęć nie wiąże się bezpośrednio z prostym modelem rynku:
Popyt
Podaż
Równowaga rynkowa
Deprecjacja


2. Rynek pieniężny:
Jest częścią rynku kapitałowego
Jest częścią rynku finansowego
Jest rynkiem, na którym handluje się obligacjami
Jest rynkiem, na którym handluje się walutami obcymi


3. Zaznacz błędną odpowiedź. Spółki wchodząc na giełdę:
Pragną uzyskać dostęp do kapitału
Zmniejszają swoją przejrzystość
Muszą spełnić wymogi rynku giełdowego
Zwiększają swój prestiż


4. Najważniejszy dokument sporządzany przez spółkę emitującą akcje to:
Prospekt emisyjny
Nota emisyjna
Nota giełdowa
Sprawozdanie zarządu


5. Akcja promocyjna prowadzona przez spółkę przy okazji nowej oferty publicznej nosi nazwę:
Road show
Outplacement
Book-building
Akcja reklamowa


6. Redukcja zapisów:
Nie jest stosowana na polskim rynku kapitałowym
Jest przeprowadzana, gdy liczba złożonych ofert kupna akcji jest większa niż liczba
Ma miejsce, gdy liczba złożonych ofert kupna akcji jest mniejsza niż liczba oferowanych akcji
Polega na anulowaniu zleceń złożonych przez mniejszych inwestorów

1

Odpowiedzi

2015-08-19T20:05:04+02:00

1. Które z pojęć nie wiąże się bezpośrednio z prostym modelem rynku:
a) Popyt
b) Podaż
c) Równowaga rynkowa
d) Deprecjacja

2. Rynek pieniężny:
a) Jest częścią rynku kapitałowego
b) Jest częścią rynku finansowego
c) Jest rynkiem, na którym handluje się obligacjami
d) Jest rynkiem, na którym handluje się walutami obcymi

3. Zaznacz błędną odpowiedź. Spółki wchodząc na giełdę:
a) Pragną uzyskać dostęp do kapitału
b) Zmniejszają swoją przejrzystość
c) Muszą spełnić wymogi rynku giełdowego
d) Zwiększają swój prestiż

4. Najważniejszy dokument sporządzany przez spółkę emitującą akcje to:
a) Prospekt emisyjny
b) Nota emisyjna
c) Nota giełdowa
d) Sprawozdanie zarządu

5. Akcja promocyjna prowadzona przez spółkę przy okazji nowej oferty publicznej nosi nazwę:
a) Road show
b) Outplacement
c) Book-building
d) Akcja reklamowa

6. Redukcja zapisów:
a) Nie jest stosowana na polskim rynku kapitałowym.
b) Jest przeprowadzana, gdy liczba złożonych ofert kupna akcji jest większa niż liczba zaoferowanych akcji.
c) Ma miejsce, gdy liczba złożonych ofert kupna akcji jest mniejsza niż liczba oferowanych akcji.
d) Polega na anulowaniu zleceń złożonych przez mniejszych inwestorów.