Natężenie prądu płynącego przez opornik wynosi 2 A, a napięcie zmierzone na końcach tego opornika ma wartość 30 V. Jaką wartość natężenia miałby prąd w tym oporniku, gdyby na­pięcie na jego końcach zwiększyło się do 50 V?

Jeżeli na końcach opornika wytworzyć napięcie równe 18 V, to w oporniku popłynie prąd o natężeniu 0,9 A. Ile będzie wynosić natężenie prądu w tym oporniku, jeżeli napięcie zmniej­szymy 6 razy? Ile razy zmniejszy się wówczas moc prądu w tym oporniku?

Przez opornik o oporze 2 kΩ płynie prąd o natężeniu 2 mA Oblicz napięcie na tym oporniku i moc prądu płynącego w tym oporniku.

Na podstawie wykresu (rys.1), ukazującego zależ­ność między natężeniem prądu / i napięciem U na oporniku, ustal wartość oporu tego opornika.


Na tabliczce znamionowej silnika elektrycznego jest na­pis „220 V, 5 A". Jaką maksymalną wartość mocy może dawać ten silnik (przy założeniu, ze nie ma strat tej mocy na opory ruchu)?

Żarówka podczas świecenia ma opór równy 484 Ω. Ile będzie wynosić moc prądu w tej żarówce, jeżeli podłączymy ją do źródła o napięciu 220 V?

Opornik o oporze 10 Ω w czasie 1 s wydziela 250 J energii w procesie cieplnym. Ile wynosi natężenie prądu płynące­go w tym oporniku i napięcie mierzone na jego końcach?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-04T14:41:24+01:00
Zad1
R=U/I=30/2=15
I=U/R=50/15=3,33A

Zad.2
R=U/I=18/0.9=20
I=U/R=3/20=0,15
P=U*I=18*0,9=16,2W
P=3*0,15=0,45W

Zad.3
U=I*R=0,002A*2000=4V
P=U*I=4*0,002=0,008 W

zad.4
brak schematu ale zastosowac trzeba wzor
I=U/R
a R=U/I
jesli napiecie rosnie to natezenie pradu maleje

Zad.5
P=U*I
P=220*5=1100 W

Zad.6
P=U*I
P=U*U/R
P=U^2/R=48400/484=100W
P=100W

Zad.7
E=P*t=250W*1s=250Ws
E=P=250W
P=U*I
P=R*I^2
I^2=P/R
I^2=250/10=25
I=pierwiastek z 25
I=5 A

Prosze
4 4 4